Dva Mluvčí a RESPECT club

Online reklamní ekosystém, který přivádí zákazníky

Se založením nového prémiového fitness klubu v Ostravě Porubě jsme získali nové angažmá. RESPECT má od začátku dobře postavený obchodní proces. Klub je ryze členský a první návštěva je zdarma. Tu si musí klienti domluvit předem, aby se jim mohli prodejní konzultanti věnovat. Nám tento model otevřel možnosti sběru kontaktů online. Do akce jsme zapojili kombinaci hned několika nástrojů, jejich kroky do sebe zapadaly – nemluvě o potenciálu škálování a zapojování dalších kanálů pro synergický efekt.

V projektu RESPECTu jsme pečovali o kompletní proces komunikace – od plánování, přes produkci a publikaci až po reklamní podporu formou PPC reklam na Facebooku, Instagramu, AdWords i Skliku.

RESPECT clubu jsme vytvořili brand manuál, který sjednotil komunikační zásady, vyjasnil užívání psaných výraziv, jazykové tonality, určil archetyp značky a hodnotovou nabídku. Takový brand manuál pomáhá všem v organizaci naladit se na stejnou komunikační vlnu a značka se vyhýbá situacím, kdy obchodník mluví neformálně a tyká a recepce mluví přesně naopak.

Klient: RESPECT club

Služby: Kreativa, tvorba brand manuálu, produkce, správa sociálních sítí, správa online marketingu, copywriting, tvorba automatického obchodního procesu,  analytika
Platformy: Facebook, Instagram, PPC, mailing, chatbot
Klíčové úkoly: Budovat povědomí, posílit dosah na sociálních sítích, sbírat kontakty pro oslovení obchodníkem

Budování povědomí

RESPECT stál před velkou výzvou. Jako nový fitness klub bylo důležité dostat se rychle do povědomí potenciálních zákazníků v porubské lokalitě. Využili jsme přesně cílených reklam a na zkušební cvičení zvali obyvatele okolních sídlišť. Reklamní úsilí vyústilo i v růst stránky, což byla jedna ze sledovaných metrik. Klíčovou metrikou pro nás byly leady - kontakty, které chtěly fitko navštívit hned. Se skupinou fanoušků jsme ale pracovali dlouhodobě servírováním atraktivního obsahu.

Chatbot prodavač

Pro RESPECT club jsme vyrobili jednoduchého chatbota. Takový bot je ideálním služebníkem pro často se opakující dotazy. Zákazník se pustí do konverzace s botem, nemusí čekat na odpovědi z recepce. Bot ho provede základními informacemi o členství a nabídne mu vstup zdarma na základě kterého požádá budoucího klienta o kontaktní údaje. Kontaktní mail se ukládá do custom fieldu a to se skrze Zapier páruje s custom fieldy v mailingovém software. Jakmile se v mailingovém seznamu vytvoří nový kontakt, spustí se automatická fázovaná kampaň, která představí fitness klub a posílí nadšení před jeho první návštěvou. Ehm..řekli jsme, že vše funguje automaticky? 🙂

Propojení kanálů = synergie

Do komunikace RESPECT clubu jsme zapojili hned několik marketingových kanálů najednou, které pak vytvářely silnější synergický efekt a každý měl svou roli v reklamním mixu. PPC kampaně přiváděly nové návštěvníky, chatbot nabídl informace pro ty, kteří byli na webu poprvé, pozval je na zkušební cvičení a získal emailový a telefonický kontakt, který uložil do databáze. Emailové automatizace pak předaly informace, které by návštěvník mohl ocenit a balíček dat upozornil prodejce o existenci nového potenciálního zákazníka. Ti, kteří potřebovali svou fitness motivaci podpořit trochu více museli čelit našim remarketingovým kampaním na Facebook a stories Instagramu - vždy s cílem pozvat cvičence na první návštěvu zdarma.

Ukázka produkce pro sociální sítě RESPECT club

Video

Radim Uher
Projektový manažer

Radim se staral o to, aby RESPECT rostl jako dobře živené svaly.

Oldtown barbershop

Sociální sítě Oldtown a Newtown barbershopů v Ostravě jsme poháněli organickým obsahem. Klíčovým prvkem bylo video. Mrkněte se na stránku s referencí.