RESPECT club

Stáli jsme u zrodu nejnovějšího ostravského ryze členského fitness klubu. RESPECTu jsme pomáhali tvořit identitu a komunikační zásady.

Pro sjednocení komunikace jsme vytvořili brand manuál, který určuje komunikaci jak v online prostředí, tak na ostatních kanálech a dává personálu linii, které se při jednání s klienty drží. Vytvořili jsme tématickou myšlenkovou mapu, kde jsme definovali základní komunikační témata.

Pro RESPECT club zajišťujeme obsahovou produkci a správu profilů na Facebooku a Instagramu. Nedílnou součástí spolupráce je výkonnostní složka komunikačního mixu, kde je naším úkolem oslovovat reklamou nové potenciální členy, připravit je pro oslovení konzultantem a kontakt mu předat.